Aeg: 3.-4. november
Koht: Rahvakultuuri Keskus, Vilmsi 55, Tallinn
Õpetaja: Hanna-Liis Lao

Kahepäevane sissejuhatav pikkvile kursus algajatele on mõeldud nii lasteaia-, üldhariduskoolide-, muusikakoolide õpetajatele kui ka kõigile teistele huvilistele, kes soovivad arendada improvisatsiooni, kohalolu ja õppida pikkvilel muusikalist eneseväljendust.

Kursusel tutvutakse pikkvile ajalooga, mängutehnikatega ja õpitakse pillilugusid. Räägitakse ka kehahoiust pillimängus, pikkvile hooldusest ning arutletakse, kuidas on muusikahariduses võimalik pikkvilet rakendada.
Miks õppida ja õpetada pikkvilet? See pill on hea abimees, et leida julgust improviseerida ning taasavastada rõõm ja vabadus muusikategemises. Pikkvile loodushelide skaala, improvisatsioonilisuse, lihtsa mängutehnika ning vaikse hääle tõttu on tegemist pilliga, mis on nii lapse, õpetaja kui lapsevanema kõrvale sõbralik kuulata. Nii nagu kandle ja plokkflöödi puhul, saab ka pikkvilel lihtsate võtetega ning nippidega palju ära teha. Samal ajal pakub aga pill väljakutset, sest nõuab vaikset, rahulikku hingamist, täpsust ning keskendumist. Pikkvile on kirjeldatud kui maagia pilli - see loob nii mängijas kui kuulajas harmoonia, paneb end tundma rahulikult ning hästi.
Juhendaja võtab kursusele pillid kaasa.

Kursuse juhendaja Hanna-Liis Lao on lõpetanud Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia pärimusmuusika puhkpillide erialal. Hetkel õpib ta Tallinnas Alexanderi Tehnika Instituudis ning puutub igapäevaselt kokku väga erinevat lähenemist nõudvate muusikaliste tegevustega. Hanna- Liis töötab Tallinna Rahvusvahelises Koolis (International School of Tallinn) muusikaõpetajana, Babysporti lastekeskuses beebide muusikaringi juhendaja, õpetab noortele ja lastele pärimusmuusikat, tegutseb loovisikuna ning annab pilliergonoomika seminar-loenguid muusikaõpetajatele.

Kursuse maht: 14 tundi
Grupi suurus: 10 inimest
Maksumus: 50 €

KURSUSEL OSALEMISEKS ON VAJALIK TÄITA REGISTREERIMISVORM

Saades koolitusjuhi kinnituse kursusel osalemise kohta, palume kanda koolitussumma 50 € MTÜ Eesti Pärimusmuusika Keskuse arveldusarvele SEB pangas EE691010220008039018. Makse selgituseks tuleb märkida PIKKVILE KURSUS TALLINNAS ja oma nimi.

Makse garanteerib koha kursusel!

Teie poolt tasutud summa esitame Maksu- ja Tolliametile, mis kantakse Teie tuludeklaratsiooni koolituskuluna.
Kursus toimub koostöös Rahvakultuuri Keskusega.