1. Iz-za hory, iz-za kruchi (istorychna)
2. Orlytsja (tanets‘)
3. Tykha, tykha na dvori pohoda (lirychna)
4. Hopak (tanets‘)
5. Oy, tuman jarom (lirychna)
6. Oy u tebe, djadju (shchedrivka)
7. Vozbranniy vojevodi (kondak)
8. Kto kripko na Boha upovaja (kant)
9. Ole, ole, okajannaja dushe (dukhovnyy kontsert)
10. Bohorodytse virnym oborono (kant)
11. Khoreja Kozats‘ka (tanets‘)
12. Na rikakh sidokom horka Vavylona (psalom)
13. Sanzharivka (tanets‘)
14. Pyyte, brattja, popyyte (benketnyy kant)

HIND: 12 EUR

Telli SIIT